Prijsstelling

Zoals we al vertelden op de pagina Werkwijze, zal onze offerte voor het uitgeven van een boek bestaan uit twee elementen.

 • kosten drukkerij
  Voor elk project zoeken wij uit wat de voordeligste drukker is waarvan we kunnen vertrouwen dat die de gewenste kwaliteit kan leveren. Inmiddels hebben wij ervaring met een aantal drukkers en op basis daarvan kunnen we inschatten hoe goed een bepaalde drukkerij aan onze wensen tegemoet kan komen. De door de drukkerij gevraagde prijs rekenen wij transparant en zonder opslag door aan onze klanten.
 • kosten uitgeverij
  Wij maken rond de uitgave van een boek een aantal kosten. Voor het grootste deel is dat tijd. Die tijd proberen wij bij het maken van een offerte in te schatten. Aan de tijd hangt een tarief van € 60,- per uur. Het opmaken van de meeste boeken kost ongeveer een halve dag, oftewel € 240,-. Indien er bijvoorbeeld relatief veel illustraties in een boek moeten, kan die tijd oplopen. Bij de offerte stellen wij een forfaitair bedrag voor. Dat wil zeggen dat u nooit méér betaald dan de door ons vooraf ingeschatte kosten.
  Afgezien van de gewerkte uren zijn in het te offreren bedrag altijd ook inbegrepen de kosten voor:
  • De aanvraag van een ISBN
  • Het, in goed overleg, schrijven van de flaptekst.
  • Persbericht aan streekbladen en relevante landelijke bladen.
  • Reclame's via onze kanalen op internet.
  • Verkoop via onze webshop en via Bol.com, met de daaruit voortvloeiende administratie. Wij verzenden verkopen via MyParcel.NL, bij voorkeur als brievenbuspakket. Wij berekenen aan kopers verzendkosten die gebaseerd zijn op echte kosten. Om snel te kunnen leveren is het noodzakelijk dat wij een aantal exemplaren op voorraad hebben. Overigens komt dit níet neer op een verplichting om via onze kanalen te verkopen. Schrijvers kunnen er voor kiezen om de gehele verkoop, of alleen de levering in eigen handen te houden. In dat laatste geval maken wij de betalingen zonder toeslag aan de schrijver over en vermelden daarbij de gegevens van de koper.
  • Hergebruik van de drukklare bestanden, waardoor nabestellen afgezien van het drukken, geen extra kosten met zich brengt. (Tenzij men wijzigingen in het ontwerp wil, dan overleggen we over het te hanteren tarief.)

Overigens dient u er rekening mee te houden dat, ongeacht het aantal exemplaren van een boek dat u bestelt, er altijd twee exemplaren van de eerste druk en van elke druk waarin substantiële wijzigingen zijn aangebracht, worden ingehouden door de uitgever. Eén exemplaar houden we zelf, voor in onze vitrine, omdat wij domweg trots zijn op alles wat wij uitgeven. En één exemplaar wordt door ons gezonden naar het Depot Nederlandse Uitgaven van de Koninklijke Bibliotheek. De KB wil graag van alles wat in Nederland wordt uitgegeven een exemplaar in huis hebben; zij nemen contact op met iedereen die een ISBN aanvraagt. Het is alleen een morele verplichting om daaraan mee te werken, maar het is ons beleid om deze actie van de KB te respecteren en te ondersteunen. 

Voor de goede orde melden we dat de hierboven bedoelde bedragen exclusief BTW zijn. De kosten van de uitgeverij vallen onder dienstverlening en dat is belast met het hoge tarief van thans 21%. De kosten van de drukkerij hebben betrekking op boeken en die zijn, als wij ze aan u leveren, belast met het lage tarief van thans 9%, ook als de drukker aan ons het hoge tarief rekent. (De drukker levert aan ons drukwerk,  dat is belast met het hoge tarief. Wij leveren aan u boeken, en die zijn belast met het lage tarief...).
In het geval dat het eindproduct géén fysiek boek wordt, maar een met een e-reader leesbaar bestand, moet ook het BTW-tarief van 21% worden gehanteerd, volgens een besluit van de Europese Unie. Verkoop van een e-boek wordt gezien als de verkoop van een dienst en dus gelden daarvoor andere tarieven.