Werkwijze Uitgeverij

Bij het uitgeven van een boek zijn er diverse benaderingen denkbaar. Aan de ene kant is er de uitgever die uw manuscript in ontvangst neemt en enige tijd later een doos boeken voor u heeft klaarstaan. Het andere uiterste is dat u àlles zelf doet: drukklaar maken, bestellen, controleren... u doet alles zelf, hopelijk gesteund door iemand die er verstand van heeft. Ons spreken beide uitersten niet aan, en het eerste voorbeeld is bij ons zelfs onmogelijk. We zijn niet in staat of bereid om de bestelling bij een drukkerij voor te schieten. Tegenwoordig zal een drukker vaak pas actie gaan ondernemen als er een betaling binnen is. De kost gaat voor de baat uit, zeker bij een eerste of tweede maal. Pas als er een stevige relatie met een drukker is, zal een factuur achteraf mogelijk worden. Maar zelfs dan zal de betaling spoedig moeten gebeuren. Er kan niet worden gewacht tot een voldoende deel van de voorraad verkocht is, want dat kan wel eens heel lang duren... Boeken drukken betekent kosten voorschieten. Als u dat zelf niet kunt, zijn er nog opties open: crowdfunding, verkoop bij voorinschrijving, òf (eerlijk is eerlijk) een uitgever zoeken die wèl bereid is voor te schieten. Maar dat laatste heeft alleen kans als u iets aanbiedt waarvan onmiddellijk duidelijk is dat het ver boven de middelmaat uitsteekt. Bovendien heeft u bij zo'n uitgever veel minder invloed op het eindresultaat,

Alles zelf doen is in de praktijk ook niet goed mogelijk. Als u uw boek een serieuze kans wilt geven op de markt, dan zal er een ISBN voor aangevraagd moeten worden. Dat betekent dat u bij het Centraal Boekhuis (de beheerder van het ISBN) bekend moet zijn als uitgever. Vervolgens krijgt u te maken met het Commissariaat voor de Media, de bewaker van de minimum boekenprijs. U zult aan die instanties een KvK-inschrijving moeten laten zien. En dat betekent dat ook de belastingdienst contact met u gaat opnemen, want zij willen graag regelmatig de BTW op de verkopen ontvangen.

Onze benadering is het om u dit soort bijkomende zorgen uit handen te nemen. U komt met uw materiaal bij ons. Wij ontvangen u aan de eetkamer-tafel in een huiselijke sfeer. En onder genot van enige koffie of iets sterkers, bespreken we wat ú wilt. Wat verwacht u, wat hoopt u... wat zijn uw dromen? En tegelijk krijgen wij een indruk van wie u bent: wat wij van u kunnen verwachten.

Natuurlijk komen we dan ook te spreken over de financiële aspecten. Dat begint met de vraag welk pad we gaan behandelen. Dankzij ons lidmaatschap van de Vrije Uitgeverzijn wij ook aangesloten bij het Centraal Boekhuis (CB). En via die kanalen kunnen wij in principe bijna alle boekwinkels in Nederland en Vlaanderen bereiken. Willen we bij het CB fysieke boeken onderbrengen, dan moeten er onmiddellijk kosten worden gemaakt. Dit kàn interessant zijn voor uitgaves waarvan op korte termijn een flinke verkoop te verwachten is. Een andere optie, ook via het CB, is gebruik te maken van de daar beschikbare mogelijkheden tot printing on demand:  we zenden per uitgave twee .pdf-files naar het CB en zodra een boek verkocht is, zorgt het CB ervoor dat het wordt gedrukt en geleverd. Fysieke opslag is niet nodig en het CB verrekent de verkoopprijs met de drukkosten. Als de verkoopprijs goed gekozen is, is er in deze optie geen (flinke) investering nodig.
In sommige gevallen willen schrijvers zoveel mogelijk in eigen hand houden, ook de verkoop en de distributie. Dan wordt het CB geheel gepasseerd. Dit zal vooral interessant zijn voor uitgaven die bedoeld zijn voor een regionale markt. De schrijver kan zelf afspraken maken met lokale boekwinkels en wij kunnen daarbij ook ondersteunen.
Maar ook als gekozen wordt voor printing on demand via het CB, zullen bijna alle schrijvers een exemplaar van hun boek in handen willen kunnen houden. En veel schrijvers delen graag exemplaren uit in de kennissenkring. Welk productie-pad we ook bewandelen, er zullen altijd boeken gedrukt moeten worden en dus kosten moeten worden gemaakt. Bovendien is een combinatie van aanpakken ook mogelijk: druk een kleine serie, bedien de landelijke markt via het CB en lever zelf in de eigen regio aan bekenden en aan bevriende boekwinkels.

Wij nemen in principe geen drukkosten voor onze rekening. We maken wel kosten voor de ISBN-aanvraag en voor simpele marketing. In sommige gevallen zullen we meer doen, maar dat hangt af van onze inschatting van de verkoopkansen. Advertenties in landelijke dagbladen kunnen goed werken, maar zijn behoorlijk kostbaar.

Op basis van deze mogelijkheden zullen wij met u in overleg gaan over de te maken financiële afspraken. Dat begint niet met de vraag: "hoeveel kunt u missen?", maar met de veel praktischer vragen over het aantal bladzijden èn het soort omslag (hard of zacht), over wat voor papier u mooi vindt. Want dat zijn de factoren die de prijs bepalen.
Op basis van die gegevens maken wij een offerte, die gebaseerd is op twéé elementen: ten eerste: wat gaat uw project kosten bij een drukker waarvan wij weten dat die betrouwbaar is in het nakomen van afspraken en in het leveren van kwaliteit. En het tweede element  is ons eigen deel. Daar zijn we heel open en transparant over. Ons aandeel is in principe kostendekkend. We betalen hieruit de aanvraag van een ISBN, een exemplaar voor onze vitrine, een exemplaar voor de Koninklijk Bibliotheek, mailingen naar boekwinkels, persberichten, e.d. Als een schrijver alleen in samenwerking met ons geïnteresseerd is voor het snel verkrijgen van enige dozen vol kwalitatief goed drukwerk en verder alles zelf wil doen, dan brengen wij bovendien de tijd in rekening die het opmaken van een boek kost. We gaan daarbij uit van een tarief van € 60,- per uur. De ervaring leert dat het opmaken van veruit de meeste boeken een halve dag werk is. In ieder geval zullen wij bij onze offertes een vast bedrag aanbieden. Maar details over onze prijsberekening vind u op de pagina Prijsstelling.

Zij we het eens over de offerte, dan kan begonnen worden aan de vormgeving. U stuurt ons al het materiaal dat tesamen het boek gaat vormen, liefst in digitale vorm. Wij kunnen zelf ook scannen en omzetten naar digitale tekst, maar het levert meestal een veel betere kwaliteit op als u alles digitaal kunt insturen.
Wij bekijken alle teksten heel kritisch, zowel op taal als op stijl. Eigenmachtig veranderen we niets, maar we doen wel voorstellen. Ook ingezonden beeldmateriaal bekijken we kritisch. Niet elke afbeelding die op een computerscherm er goed uitzet, wordt mooi gedrukt. Soms moet er enige fotobewerking gebeuren.
Heeft alles de juiste kwaliteit, dan wordt het boek via een desktoppublishing programma vormgegeven.
Dat is een tweevoudig proces, want de omslag wordt los van de bladzijden (het "binnenwerk") gemaakt. Er komen dus twee bestanden uit, in een vorm die bruikbaar is voor de drukker. Voordat we dat inzenden krijgt u eerst de kans om er nog eens naar te kijken. Zonder uw goedkeuring doen we niets.

Afhankelijk van de gewenste aantallen en de drukkerij, kan het zijn dat de drukker een proefdruk opstuurt. Die wordt, samen met u, kritisch bekeken, voordat we het fiat voor de eigenlijke productie geven. Enige tijd later worden de boeken afgeleverd en kan de verkoop beginnen!